Moment A.U.B. ......

Facebook Instagram Pinterest

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) - vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens vallen ook de foto's zoals opgenomen in de websites van fotograaf Geert Leemkuil.

Deze nieuwe Europese privacywet dwingt mij als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer ik gegevens over klanten of andere personen vastlegt. Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers. Al bij het versturen van een offerte, factuur dien ik rekening te houden met de wet. Al voor dat de wet in werking treedt ga ik zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om. Hoe ik dit doe vind je in onderstaande privacyverklaring van fotograaf Geert Leemkuil.

Privacyverklaring Geert Leemkuil fotografie.
Geert Leemkuil fotografie, gevestigd op de Vardinkhof 3, 7107 BG Winterswijk-Kotten is als eigenaar verantwoordelijk voor de juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze verklaring.

Gegevens van de eigenaar.
Geert Leemkuil fotografie
Vardinkhof 3 - 7107 BG Winterswijk-Kotten
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67968236
www.geertleemkuil.nl en info@geertleemkuil.nl (inclusief de subdomeinen van www.geertleemkuil.nl)
Gegevensverwerking
Fotograaf Geert Leemkuil maakt gebruik als fotograaf van portretfoto's en diverse andere foto's op zijn website. De foto's die op de websites staan vermeld vallen onder de persoonsgegevens. Van alle foto's die op de websites staan gepubliceerd is altijd vooraf toestemming gevraagd en ontvangen. In alle gevallen vraag ik vooraf toestemming voor publicatie voor o.a. de websites, Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. Het doel van het publiceren van de foto's op de websites van fotograaf Geert Leemkuil is om commerciƫle redenen en om indrukken aan bezoekers van mijn websites te laten zien van mijn werk als fotograaf. In de meeste gevallen is dezelfde foto door de gefotografeerde persoon, personen, instanties en/of instelling zelf openbaar gemaakt. Dit betekent dat ik de foto's mag gebruiken in mijn portfolio zoals te zien op de websites van Geert Leemkuil fotografie evenals voor publicatie op Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. De volgende gegevens worden opgeslagen omdat deze door u zelf zijn verstrekt en/of door gebruik te maken van de verschillende fotoshoots van fotograaf Geert Leemkuil via de mail en of telefoon.

- fotomateriaal (profielfoto's, familie en gezinfoto's, overige foto's en bedrijfsfoto's
- naam en voorletters (voornaam) opdrachtgever
- adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
- (mobiele) telefoonnummer
- emailadres
De gegevens zoals hierboven omschreven worden maximaal 10 jaar bewaard met uitzondering van de adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en emailadres. Deze worden maximaal 1 jaar bewaard.
Wat zijn je rechten als klant van fotograaf Geert Leemkuil.
Hieronder vind je alle informatie rondom het vastleggen van persoonsgegevens rondom de activiteiten van fotograaf Geert Leemkuil waaronder de soort gegevens, de termijn, wat belangrijk is om te weten voor jou als klant. Recht op inzage van de gemaakte foto's, het recht op toestemming te kunnen beperken en weer kunnen intrekken.

Het gebruik van de volgende gegevens op mijn websites.
Foto's met vermelding van een eventuele datum met uitzondering van Facebook. Hier wordt naast de foto ook gebruik gemaakt van een naam van de klant. De foto's op de websites van fotograaf Geert Leemkuil vallen onder de persoonsgegevens zonder dat er rechtstreeks sprake is van vermelding van een naam, adres en woonplaats en daar moet je je als klant van bewust zijn voor dat je hiervoor toestemming verleend. De foto's op de websites worden maximaal 10 jaar bewaard of zoveel eerder vervangen door andere foto's van klanten.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om een foto of meerdere foto's die van jou zijn genomen als klant te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met fotograaf Geert Leemkuil. Ik maak geen gebruik van namen, adressen, telefoonnummers of woonplaatsen van klanten op mijn websites.

Recht op inzage, aanpassen en verwijderen van foto's op mijn websites.
Je hebt als klant altijd recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. Het recht om toestemming te kunnen beperken, Ć©n weer te kunnen intrekken. Ondanks dat je altijd de gemaakte foto's ontvangt behoudt je ook altijd het recht om je foto's op te kunnen vragen. De foto's van fotograaf Geert Leemkuil worden niet doorverkocht aan derden tenzij hier vooraf duidelijke en schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.

Je hebt het recht op het indienen van klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens.
Fotograaf Geert Leemkuil bewaart de te maken foto's voor de duur van maximaal 10 na de ingangsdatum van de fotoreportage. De digitale foto's worden opgeslagen op een beveiligde computer voor de duur van maximaal 1 jaar. De digitale foto's worden na een jaar digitaal opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf voor de duur van maximaal 9 jaar.

Vastleggen van datalekken.
De AVG verplicht fotograaf Geert Leemkuil alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Ook datalekken die fotograaf Geert Leemkuil niet hoeft te melden. Fotograaf Geert Leemkuil verwerkt geen privacygevoelige data voor zijn of haar opdrachtgevers? Is dit wel het geval dat is fotograaf Geert Leemkuil wettelijk verplicht alle datalekken daarbij aan hen te melden, zodat zij dit weer aan de AP kunnen melden.

Verwerkersovereenkomst.
Fotograaf Geert Leemkuil werkt nauw samen met externe partijen zoals hieronder vermeldt. Deze partijen hanteren een zorgvuldig privacybeleid en voldoen aan de AVG richtlijnen. SNS bank. De bankinstelling SNS bank verwerkt alle betalingstransacties conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld. Belastingdienst (aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting). De belastingdienst verwerkt alle inkomenstransacties conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld. Digibtw (boekhoudprogramma). Alle boekhoud gerelateerde gegevens zoals betalingsverkeer, facturen, bonnen, pintransacties enz. worden verwerkt via een beveiligde omgeving van Digibtw. Ook Digibtw voldoet aan de nieuwe wettelijke bepalingen en richtlijnen van de AVG.

Websites fotograaf Geert Leemkuil.
De websites van fotograaf Geert Leemkuil zijn ondergebracht bij hostingdiscounter.nl. Sinds 2018 maakt fotograaf Geert Leemkuil gebruikt van een zogenaamd SSL-certificaat. Dit certificaat is niet verplicht voor de websites van fotograaf Geert Leemkuil maar voorkomt wel aan dat ik mijn persoonsgegevens goed bescherm. Je herkent het SSL certificaat onder andere door 'https' aanduiding in de menubalk en het 'veilig slotje' in de menubalk.

Daarnaast is de computer van fotograaf Geert Leemkuil volledig en zorgvuldig beveiligd door middel van anti virus programma's en worden er regelmatig updates toegepast. De website www.geert leemkuil.nl en de daaraan gekoppelde subdomeinnamen maken gebruik van cookies. U kunt de cookies uitschakelen in uw internetbrowser. De website www.geertleemkuil.nl en de daaraan gekoppelde subdomeinnamen leggen geen informatie vast over uw als persoon.

Naast deze privacyverklaring hecht fotograaf Geert Leemkuil enorm veel waarde aan privacy, gegevensbescherming en het voorkomen van ongeoorloofde gegevensverwerking. Mocht u desondanks het gevoel hebben dat uw gegevens niet voldoende worden beschermd neemt u dan eerst contact op met fotograaf Geert Leemkuil.